"ChERNOMOREC"(Odessa) NIVA(Ternopol') 1:0

Friday, July 16, 1999, 21:49:16 Blixa

60min - Matiushenko

Saturday, July 17, 1999, 14:44:48 Chernomor
1. Grishko
2. Spicyn
3. Bulygin
4. Matiushenko
5. Kolesnichenko(Gapon)
6. Kariaka
7. Mokan
8. Kostiuk
9. Kovryzhkin (Mochuliak)
10.Golokolosov
11.Bagirov